Disclaimer

Keigaaf Brabant heeft deze website met zorg samengesteld

Niets van deze site mag worden overgenomen, in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Keigaaf Brabant.

Keigaaf Brabant zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, echter kunnen wij geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van deze site of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid die het gevolg mochten zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie. Keigaaf Brabant draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties.

Verschillende links in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Keigaaf Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Elk bedrijf of evenement in Brabant die direct of indirect past binnen de recreatieve branche mogen een gratis vermelding op onze website aanvragen. Wij behouden ons het recht een aanmelding van een bedrijf of evenement niet te plaatsen of te verwijderen van de website als dit niet binnen het concept van Keigaaf Brabant past. Keigaaf Brabant behoudt zich ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de Algemene Voorwaarden van Keigaaf Brabant, de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Een deel van de informatie en foto’s op deze website zijn aangeleverd door bezoekers van Keigaaf Brabant. Wij controleren deze informatie regelmatig en gaan nauwkeurig met deze informatie om. Mocht u desondanks toch van mening zijn dat er copyright rechten geschonden worden of dat er informatie op deze website staat, die racistisch, aanstootgevend,  onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.